Barnrättskämpar behövs överallt – även i Sverige

Rädda Barnen, är en del av Save the Children som finns i mer än 120 länder. Över hela världen verkar Rädda Barnen för att omsätta barns rättigheter till verklighet. För att skydda barnen från våld och övergrepp och för att förbättra attityder och beteenden om och mot barn. Rädda Barnen får regeringar att stifta lagar och konventioner som skyddar barn.

1979 var Sverige först i världen med att införa ett förbud mot aga. Trots det utsätts många barn fortfarande för våld även hos oss i Sverige. Barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda.